Στον Χάρτη

GPS: 37°05’51.46” N, 25°35’20.28” E
με δεκαδικά νούμερα: 37.097762, 25.588967

συνέχεια: Οι τιμές

πίσω: Τα σπίτια